Biz hakda

“Bonan Technology Co., Ltd.” Hytaýdan käbir Europeanewropa enjam öndürijileriniň wekili hökmünde gelip çykyşy bilen Hytaýy galvanizleýji enjam öndürýän kompaniýadyr.Kompaniýa häzirki wagtda bütin dünýäde dizaýn, önümçilik, gurnama, işe girizmek we taýýarlamak bilen doly meşgullanýar.Şereketiň baş edarasy Şanhaý Jiading täjirçilik etrabynda, zawod Hytaýyň demirgazygyndaky Hebei welaýatynyň Zhangjiakou şäherinde ýerleşýär.Zawod 32,8 gektar meýdany tutýar.

Bu kompaniýa Hytaýda, Gollandiýada, Awstraliýada, Türkiýede, Russiýada, Hindistanda, Iordaniýada, Saud Arabystanynda, Günorta Afrikada, ABŞ-da, Müsürde, Siriýada, Azerbaýjanda, Rumyniýada, Albaniýada we Pakistanda 280 sany galvanizleýji zawod / liniýa dizaýn etdi we öndürdi.
Bu tejribe, dünýäniň beýleki ýerlerinde bolup geçýän wakalara gözegçilik etmek bilen - iň ösen usullary we bazaryň soňky tendensiýalaryny gazanmak bilen doldurylýar.Bu bilim, sinkiň sarp edilmegine, energiýa sarp edilişiniň pesligine we ajaýyp hiline sebäp bolýan tehnologiýalara sebäp boldy.

Dizaýndan gurnama çenli, müşderileri kanagatlandyrmak üçin enjamlar üçin jogapkär

Biziň işimiz

hakda (8)

Gurluşyk bölekleri üçin galvanizasiýa liniýasy

polat diň, turba diňiniň bölekleri, awtoulag ýollary we yşyklandyryş polýuslary we ş.m.

hakda (5)

Polat turbalar üçin galvanizasiýa çyzyklary

1/2 "-8" polat turba üçin amatly.

hakda (4)

Ownuk bölekler üçin galvanizasiýa çyzyklary

boltlar, hozlar we beýleki ownuk bölekler üçin amatly.

hakda (9)

Tehnika
okuw

Iş ýerinde galvanizasiýa tehnikasy okuwy.