deslapky deprek we ýyladyş

  • deslapky deprek we ýyladyş

    deslapky deprek we ýyladyş

    Ö PRÜNI ALMAK deprek we ýyladyş, çig malyň öňüni almak üçin senagat önümçiliginde ulanylýan enjam.Adatça aýlanýan deslapky barrelden we ýyladyş ulgamyndan durýar.Iş wagtynda çig mal aýlanýan deslapky barrele goýulýar we ýyladyş ulgamy bilen gyzdyrylýar.Bu, çig malyň fiziki ýa-da himiki aýratynlyklaryny üýtgetmäge kömek edýär, indiki önümçilik proseslerinde işlemegi aňsatlaşdyrýar.Bu enjam, adatça önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin himiýa, azyk gaýtadan işlemek, derman we beýleki pudaklarda ulanylýar.