Kislota buglary doly gurşaw ýygnamak we süpürmek diňi

  • Kislota buglary doly gurşaw ýygnamak we süpürmek diňi

    Kislota buglary doly gurşaw ýygnamak we süpürmek diňi

    Kislota buglary doly gurşaw ýygnamak we süpürmek diňi kislota buglaryny ýygnamak we arassalamak üçin ulanylýan enjamdyr.Adatça senagat önümçiliginde emele gelýän kislotaly galyndy gazyny bejermek we arassalamak üçin ulanylýar.

    Bu enjamyň esasy wezipesi, önümçilik wagtynda öndürilýän kislotaly galyndy gazynyň daşky gurşawa we adamyň saglygyna edýän täsirini azaltmakdyr.Kislota buglaryny netijeli ýygnap we gaýtadan işläp, atmosferanyň hapalanmagyny azaldyp we daşky gurşawy gorap biler.