Guramak çukury

  • Guramak çukury

    Guramak çukury

    GURAMAN Çukur önümleri, agaçlary ýa-da beýleki materiallary tebigy guratmagyň adaty usulydyr.Adatça, çyglylygy aýyrmak üçin günüň we ýeliň tebigy energiýasyny ulanyp, guradylmaly zatlary ýerleşdirmek üçin ulanylýan çuňňur çukur ýa-da depressiýa.Bu usul adamlar tarapyndan ençeme asyr bäri ulanylýar we ýönekeý, ýöne täsirli usuldyr.Döwrebap tehnologiki ösüşler has täsirli guradyş usullaryny getiren hem bolsa, gury çukurlar henizem käbir ýerlerde dürli oba hojalyk önümlerini we materiallaryny guratmak üçin ulanylýar.