Turbalar Galvanizasiýa çyzyklary

  • Turbalar Galvanizasiýa çyzyklary

    Turbalar Galvanizasiýa çyzyklary

    Galvanizasiýa, poslamagyň öňüni almak üçin polatdan ýa-da demirden sinkiň gorag gatlagyny ulanmak prosesi.Bu proses turbalary öndürmekde, esasanam gurluşyk, nebit we gaz, suw üpjünçiligi ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Turbalar üçin galvanizasiýa standartlary galvanizli turbalaryň hilini we berkligini üpjün etmek üçin möhümdir.Turbany galvanizleýji ülňüleriň jikme-jikliklerine we turba galvanizleýji liniýada nämäni aňladýandygyna seredeliň.