Akýan tanklary gaýtadan işlemek we täzeden işlemek ulgamy

 • Akýan tanklary gaýtadan işlemek we täzeden işlemek ulgamy

  Akýan tanklary gaýtadan işlemek we täzeden işlemek ulgamy

  Akýan tanky gaýtadan işlemek we gaýtadan dikeltmek ulgamy, metal işläp bejermek, ýarymgeçiriji önümçiligi we himiki gaýtadan işlemek ýaly dürli pudaklarda önümçilik prosesinde ulanylýan akym serişdelerini we himiki serişdeleri gaýtadan işlemek we täzeden işlemek üçin ulanylýan prosesdir.

  Akýan tankyň gaýtadan işleniş we täzeleniş ulgamy adatça aşakdaky ädimleri öz içine alýar:

  1. Önümçilik prosesinde ulanylýan akym serişdelerini we himiki serişdeleri ýygnamak.
  2. Collectedygnalan materiallary hapalary we hapalary aýyrmak üçin bejerilýän gaýtadan işleýän bölüme geçirmek.
  3. Asyl häsiýetlerini we netijeliligini dikeltmek üçin arassalanan materiallaryň täzelenmegi.
  4. Täzelenen akym serişdeleriniň we himiki serişdeleriň gaýtadan ulanylmagy üçin önümçilik prosesine gaýtadan girizilmegi.

  Bu ulgam galyndylary azaltmaga we başgaça taşlanjak materiallaryň gaýtadan ulanylmagyny öňe sürmek bilen senagat prosesleriniň daşky gurşawa täsirini azaltmaga kömek edýär.Şeýle hem, täze akym serişdelerini we himiki serişdeleri satyn almak zerurlygyny azaltmak bilen çykdajylary tygşytlamagy teklip edýär.

  akymly tanky gaýtadan işlemek we täzeden dikeltmek ulgamlary durnukly önümçilik tejribesinde möhüm rol oýnaýar we köp sanly senagat amallarynyň möhüm bölegi bolup durýar.