akymlary gaýtadan işlemek we dikeltmek bölümi

  • akymlary gaýtadan işlemek we dikeltmek bölümi

    akymlary gaýtadan işlemek we dikeltmek bölümi

    Bu enjam, metallary eritmek döwründe emele gelen şlak we galyndy materiallaryny gaýtadan işlemek we täzeden işlemek, olary gaýtadan ulanyp boljak akymlara ýa-da kömekçi materiallara gaýtadan işlemek üçin niýetlenendir.Bu enjam, adatça, galyndylaryň galyndylaryny bölmek we ýygnamak ulgamlaryny, bejeriş we dikeldiş enjamlaryny we degişli gözegçilik we gözegçilik enjamlaryny öz içine alýar.Galyndy şlaklary ilki ýygnalýar we bölünýär, soňra bolsa guratmak, barlamak, ýylatmak ýa-da himiki bejermek ýaly aýratyn gaýtadan işlemek arkaly degişli görnüşe we hiline öwrülýär, şonuň üçin ýene-de akym ýa-da deoksidizator hökmünde ulanylyp bilner. metallary eritmek prosesi.“FLUX RECYCLING AND REGENERATING UNIT” metal eritmek we gaýtadan işlemek pudagynda möhüm rol oýnaýar.Daşky gurşawy goramakda oňyn rol oýnamak bilen önümçilik çykdajylaryny we galyndylaryň zyňyndylaryny azaldyp biler.Galyndy galyndylaryny netijeli gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak arkaly bu enjam serişdeleri ulanmagy gowulandyrmaga we çeşmelere garaşlylygy azaltmaga kömek edýär we şeýlelik bilen durnukly önümçilige ýetýär.