Ak tüsse gurşawy tükeniksiz we süzgüç ulgamy

  • Ak tüsse gurşawy tükeniksiz we süzgüç ulgamy

    Ak tüsse gurşawy tükeniksiz we süzgüç ulgamy

    “AK FUME ENCLOSURE EXHAUSTING & FILTERING SYSTEM” önümçilik proseslerinde emele gelen ak tüsse gözegçilik we süzgüç ulgamy.Ulgam içerdäki howanyň hilini we daşky gurşawyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin öndürilen zyýanly ak tüssäni tükenmek we süzmek üçin döredildi.Adatça ak tüsse öndürýän enjamlary ýa-da prosesi gurşap alýan we ak tüssäniň gaçmazlygy ýa-da daşky gurşawa zyýan ýetirmezligi üçin işleýiş we süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan ýapyk gabykdan ybaratdyr.Ulgam, şeýle hem ak tüsse zyňyndylarynyň degişli ülňülere we kadalara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin gözegçilik we gözegçilik enjamlaryny öz içine alyp biler.AK FUME ENCLOSURE EXHAUSTING & FILTERING SYSTEM himiýa, metal gaýtadan işlemek, kebşirlemek, pürkmek we beýleki pudaklarda iş ýerindäki howanyň hilini ýokarlandyrmak, işçileriň saglygyny goramak we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin giňden ulanylýar.